Tag testen og bliv klogere på, hvilken kandidat du er mest enig med, inden du skal stemme til kommunalvalget.

Du kan også tage testen til regionsrådsvalget.

 1. 01 Din kommune

  Vælg kommune, så vi kan matche dig med en kandidat fra din kommune
 2. 02 Mærkesager

  Hvilke af følgende politiske temaer er de vigtigste for dig?(Vælg max 2)
 3. 03 Trafik

  Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.
 4. 04 Miljø og renholdelse

  Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.
 5. 05 Kultur, idræt og fritid

  Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.
 6. 06 Kultur, idræt og fritid

  Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.
 7. 07 Socialområdet

  Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.
 8. 08 Integration

  Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.
 9. 09 Ældre

  Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.
 10. 10 Sundhed

  Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.
 11. 11 Skole/dagtilbud for børn

  Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.
 12. 12 Beskæftigelse/arbejdsmarked

  Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.
 13. 13 Skat

  Kommuneskatten skal sættes ned.
 14. 14 Yderområder/udsatte områder

  Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.
 15. 15 Kriminalitet og tryghed

  Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.
 16. 0 ud af 15 spørgsmål besvaret - du skal besvare alle spørgsmål for at se dit resultat.